Brandskyddspolicy

Brandskyddpolicyn är en del av verksamhetsansvaret för samtliga personer i verksamheten med syfte att uppnå god säkerhet och trygghet för gäster och andra besökanden.

Checklista för egen kontroll
1. Att Utrymningsvägar ej är blockerade eller låsta, både på insida och utsida.
2. Att vägledande markeringar (utrymningsskyltar) sitter på sin plats.
3. Att utrymningsplanen sitter på sin plats och är uppdaterad
4. Att utrymningslarm och brandvarnare fungerar
5. Att återsamlingsplatsen är uppmärkt och inte blockerad
6. Att ev. skräp och sopor inte ligger i lokalerna
7. Att ev. sopcontainrar inte är placerade intill byggnad eller stuga
8. Att el-centraler eller andra elinstallationer inte kan utsättas för fukt
9. Att elinstallationer som kontakter, armaturer, kablar mm inte är skadade.
10.Att kokplattor är fria från brännbart material och urkopplade.
11. Att kaffebryggare är inkopplad med en timer.
12. Att belysningsarmaturer inte blinkar
13. Att inte ev. levande ljus eller askkoppar har använts
14. Att brandsläckare sitter på sin plats och plomben sitter kvar samt att manometern visar grönt. Även att brandfilten är intakt. 14. Att brandsläckare ej är blockerad.
15. Att branddörrar är stängda och att fallkolven går in i slutblecket. Ej svängdörr.
16. Att gäster fått information om brandsäkerhet och utrymningsstrategi.