Handdrejade bruksföremål i stengods och lergods.
På min gård i Borreboda strax utanför Töreboda har jag mitt krukmakeri. Min ambition är att göra vackra och funktionella bruksföremål, med tonvikt på att bruka.

Borreboda Krukmakeri