Handdrejade bruksföremål i stengods och lergods.
På min gård i Borreboda strax utanför Töreboda har jag mitt krukmakeri. Min ambition är att göra vackra och funktionella bruksföremål, med tonvikt på att bruka. 
Hösten 2018 startade jag konceptbutiken Formcraft på Drottninggatan 6 i Töreboda, där säljer jag min keramik under hela året.

Borreboda Krukmakeri